Wettelijke bepalingen

Eigendom

Deze website is eigendom van Laboratoires ARKOPHARMA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 22 501 736 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Grasse onder nummer B 307 378 489, met zetel te :

Laboratoires ARKOPHARMA
ZI 1ère avenue - 9ème rue
06511 Carros Cedex
Frankrijk

Alle grafische ontwerpen en teksten (logo's, afbeeldingen, foto's, illustraties, beschrijvingen, informatie, enz.) op deze website zijn het exclusieve eigendom van Laboratoires ARKOPHARMA en zijn partners en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom en alle rechten die door de geldende wetgeving worden erkend.

Op de website www.arkopharma.fr worden geen advertenties van derden (banners, gesponsorde links, promotieteksten, enz.) aanvaard of getoond. Deze website wordt volledig gefinancierd door de Laboratoires ARKOPHARMA.

Missie van de website

De website www.arkopharma.com richt zich zowel tot professionals in de gezondheidszorg (Apothekersruimte met online winkel) als tot het grote publiek (productcatalogus, adviespagina's, Plant van de Maand, interactief magazine, enz.) Het hoofddoel is de volledige productcatalogus (voedingssupplementen en geneesmiddelen) op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier voor te stellen aan de hand van meerdere zoekcategorieën (assortiment, behoefte of product zoeken). Het is ook educatief bedoeld, met gezondheidsadviezen (adviespagina's) afhankelijk van het seizoen. Ten slotte biedt het apothekers informatie over hun beroepsuitoefening en een webwinkel.

Personeel

De redactie en het proeflezen van de website www.arkopharma.com bestaat uit apothekers (leden van het Franse college van apothekers) en communicatiespecialisten met ervaring in de gezondheidszorg, onder toezicht van de regelgevende afdeling van Laboratoires ARKOPHARMA. De medewerkers zijn werknemers van Laboratoires ARKOPHARMA.

We werken ook samen met diëtisten en artsen voor speciaal advies. Zij worden betaald voor hun redactioneel werk.

  • Beheersapotheker: Bertrand PETRUCCI
  • Publicatiedirecteur: Anne DONNAY

De informatie op www.arkopharma.com is bedoeld om de bestaande relaties tussen internetgebruikers en gezondheidswerkers (artsen, apothekers, enz.) te verbeteren - niet te vervangen.

Vertrouwelijkheid

De persoonlijke gegevens van de personen die onze website bezoeken, met inbegrip van hun identiteit, zijn vertrouwelijk. Laboratoires ARKOPHARMA verbindt zich ertoe de in Europa geldende wettelijke voorschriften inzake vertrouwelijkheid na te leven en deze informatie niet aan derden door te geven.

Beheer van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om het publiek van de website te analyseren en de inhoud ervan te verbeteren. Om dit hulpmiddel mogelijk te maken, gebruikt de website cookies. U kunt uw webbrowser configureren om deze te weigeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over de geheimhoudingsregels met betrekking tot het gebruik van Google Analytics naar: http://www.google.com/intl/fr/policies/.

Persoonlijke gegevens

Arkopharma Laboratoria hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de EU-verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 (RGPD).