Matični podaci

Vlasništvo

Ova web stranica je vlasništvo laboratorija Arkopharma, dioničkog društva s kapitalom od 125.000 eura, upisanog u Trgovački registar pod brojem 0401962852, a čije je sjedište smješteno u:

Laboratoires ARKOPHARMA

1ère avenue 2709 M LID de Carros le Broc

06510 Carros

Svi grafički i tekstualni elementi (logotipi, slike, fotografije, ilustracije, opisi, informacije itd.) prisutni na ovoj stranici su isključivo vlasništvo laboratorija Arkopharma i njegovih partnera, te su zaštićeni autorskim pravom, pravom žiga, patentnim pravom, odredbama Zakona o intelektualnom vlasništvu ili bilo kojim pravima priznatim važećim zakonodavstvom.

Na web stranici www.arkopharma.com nije dopuštena ni prikazana reklama trećih strana (baneri, sponzorirane poveznice, promotivni tekstovi itd.). Ova stranica u potpunosti je financirana od strane laboratorija Arkopharma.

Misija naše web stranice

Web stranica www.arkopharma.com namijenjena je za zdravstvene stručnjake te za opću javnost. Njezin glavni cilj je jasno i ergonomski prikazati cjelokupni katalog proizvoda (dodaci prehrani i kozmetički proizvodi) s višestrukim ulazima (po liniji proizvoda, po potrebi, po prirodnom rješenju ili pretragom proizvoda). Također ima edukativnu svrhu pružajući savjete o zdravlju prilagođene sezoni. Konačno, nudi farmaceutima informacije posvećene njihovoj praksi u ljekarni.

Sudionici

Urednički i lektorski timovi web stranice www.arkopharma.com sastoje se od ljekarnika (upisanih u red) i stručnjaka za komunikaciju s bogatim iskustvom u području zdravstva, pod nadzorom regulatorne službe laboratorija Arkopharma. Ove osobe su zaposlenici laboratorija Arkopharma.

Također angažiramo nutricioniste-dijetetičare i liječnike za specifične savjete. Oni su plaćeni za svoj urednički rad.

 • Odgovorni ljekarnik: Bertrand PETRUCCI
 • Izdavač: Patrick VERBELEN

Informacije dostavljene na www.arkopharma.com namijenjene su poboljšanju, a ne zamjeni, odnosa između korisnika interneta i zdravstvenih stručnjaka (liječnika, ljekarnika...).

Povjerljivost

Osobni podaci posjetitelja naše web stranice, uključujući njihov identitet, su povjerljivi. Laboratoriji Arkopharma obvezuju se poštivati zakonske uvjete povjerljivosti primjenjive u Europi i ne prenositi ove informacije trećim stranama.

Osobni podaci

Mrežno mjesto https://www.arkopharma.com (u daljnjem tekstu "Mrežno mjesto") je mrežno mjesto tvrtke Laboratoires Arkopharma SAS (u daljnjem tekstu "ARKOPHARMA").

Prethodno prikupljanje vaših osobnih podataka nužno je kako biste mogli pristupiti mrežnom mjestu i tako koristiti dobra i usluge ponuđene na njemu. Ova Politika privatnosti osobnih podataka omogućit će vam razumijevanje kako je sigurnost tih podataka zajamčena od strane ARKOPHARMA.

Ova politika nadopunjuje Opće uvjete korištenja kao i Opće uvjete prodaje mrežnog mjesta, kao i bilo koji dokument ili informaciju koji upućuju na ovu politiku.

Učinili smo ovu politiku što razumljivijom kako bismo udovoljili vašim očekivanjima. Međutim, ako postoje preostala pitanja, možete kontaktirati timove ARKOPHARMA e-poštom na adresu dpo@arkopharma.com.

Imajte na umu da se ova Politika privatnosti, kojom ste vezani pristupanjem mrežnom mjestu, može ažurirati u bilo kojem trenutku od strane ARKOPHARMA bez prethodne najave. Najnoviji datum ažuriranja nalazi se na kraju ove politike.

ČLANAK 1. UVJETI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
ARKOPHARMA, kao voditelj obrade podataka, pridržava se zakona o "Zaštiti podataka" od 6. siječnja 1978. godine, kao i Uredbe (EU) br. 2016/679 od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu "Primjenjivi propisi") i obvezuje se prikupljati i obrađivati osobne podatke korisnika na pošten, zakonit i u skladu s njihovim pravima.

ČLANAK 2. KOJI SE OSOBNI PODACI PRIKUPLJAJU?
To su podaci koje unesete na mrežnom mjestu i koji su potrebni za pružanje proizvoda i usluga mrežnog mjesta, uključujući:

Vrste podataka: Primjeri podataka:
Podaci za identifikaciju Ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona, broj narudžbe...
 

Osim toga, određeni podaci se izravno prikupljaju putem web stranice, posebno:

Kategorije podataka: Primjeri podataka: Svrhe:
Podaci o lokaciji Podaci o lokaciji po geografskom području (okrug, grad...) Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo uz vaš prethodni pristanak kako bi vam se pokazali prodajna mjesta u vašoj blizini.
Podaci o vezi i navigaciji Datum i vrijeme povezivanja, IP adresa, vrsta preglednika, jezik preglednika, zapisnici događaja... Ovi podaci su nužni za pravilan tehnički rad web mjesta i usluga koje nudi, kao i za mjerenje korištenja web mjesta.

 

ČLANAK 3. SVRHE OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Među prikupljenim informacijama, neke su ključne za osiguranje prethodno navedenih svrha. Označene su zvjezdicom, a njihovo nepriopćavanje će onemogućiti naručivanje proizvoda ili korištenje ponuđene usluge.

ČLANAK 4. UVJETI PRIJENOSA I ODAVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Arkopharma može biti prisiljena odati vaše informacije za prethodno opisane svrhe sljedećim primateljima:

Primatelji: Kvalifikacije: Svrhe:
ARKOPHARMA i njeno ovlašteno osoblje Odgovorna osoba za obradu podataka Pružanje usluga na web stranici (npr. upravljanje postprodajnim uslugama, slanje newslettera...) i upravljanje web stranicom.
Podružnice ARKOPHARME i njeno ovlašteno osoblje Suodgovorna osoba za obradu podataka Pružanje usluga na web stranici (npr. upravljanje postprodajnim uslugama, slanje newslettera...) i upravljanje web stranicom.
Podizvođači ARKOPHARME (dobavljač hostinga, pružatelj informatičkog održavanja, prijevoznici...) Podizvođači Isključivo u tehničke ili logističke svrhe.
Administrativne ili pravosudne vlasti Neovisni odgovorni za obradu podataka Samo u slučaju izričitog i obrazloženog zahtjeva u slučaju dokazanog kršenja zakonskih ili regulatornih odredbi.
Eksterni savjetnici Neovisni odgovorni za obradu podataka Samo u okviru rješavanja eventualnih sporova i drugih pravnih pitanja po potrebi.
Ostali treći subjekti Neovisni odgovorni za obradu podataka Nakon ili prigodom restrukturiranja, rekonstituiranja, akvizicije, financiranja putem zajmova, spajanja, prodaje imovine ARKOPHARME ili slične transakcije, kao i u slučaju nesolventnosti, stečaja ili blokade u kojoj se osobni podaci prenose jednom ili više trećih strana kao imovina ARKOPHARME.

 

ČLANAK 5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZVAN EUROPSKE UNIJE

Moguće je da se podaci koje prikupljamo prilikom korištenja naše web stranice ili usluga prenesu izvan Europske unije u zemlje čiji zakon o zaštiti osobnih podataka razlikuje od onog koji se primjenjuje unutar Europske unije.

Kada je primatelj smješten u zemlju čiji zakon nije ocijenjen kao adekvatan od strane Europske komisije, osiguravamo da je prijenos reguliran standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije, koje jamče dovoljan stupanj zaštite privatnosti i temeljnih prava pojedinaca ili ekvivalentnih jamstava.

ČLANAK 6. KOME SE MOGU PRIJENOSITI VAŠI OSOBNI PODACI?

ARKOPHARMA može prenositi osobne podatke korisnika svojim pružateljima usluga, uključujući:

Splio, pružatelj usluge e-pošte. Osobni podaci koriste se za personalizaciju i slanje komunikacija (e-pošta, SMS, pošta);
Društvene mreže: Web stranica koristi različite kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn). Pregledavanjem web stranice, podaci o pregledavanju mogu se izravno prenijeti na relevantne društvene mreže, čak i bez izravne interakcije korisnika.
Osobni podaci također se mogu prenositi partnerima ili trećim stranama u svrhu oglašavanja.

Općenito, ARKOPHARMA se obvezuje ne prenositi osobne podatke trećim stranama (osim u kontekstu korištenja Google Analyticsa ili njenih partnera, uključujući komercijalne) bez izričitog pristanka subjekata podataka, osim ako to zahtijeva zakon ili na zahtjev suda ili administracije.

ČLANAK 7. ROK ČUVANJA PODATAKA

Općenito, osobni podaci čuvaju se tijekom razdoblja koje ne prelazi ono potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili kako bi se ispunile zakonske ili regulatorne obveze. Osobni podaci se čuvaju:

Obrada: Rok čuvanja:
Ugovori sklopljeni s klijentima
 • 5 godina od njihovog zaključenja.
 • 10 godina za ugovore zaključene elektroničkim putem u vrijednosti većoj od 120 eura.
Poslovna korespondencija (narudžbenice, otpremnice, računi, itd.) 10 godina od zatvaranja računovodstvene godine.
Podaci obrađeni u svrhu prodaje
 • Za klijente: 3 godine od završetka poslovne veze (od završetka ugovora) ili posljednjeg kontakta pokrenutog od strane klijenta.
 • Za potencijalne klijente: 3 godine od njihovog prikupljanja ili posljednjeg kontakta pokrenutog od strane potencijalnog klijenta (zahtjev za dokumentacijom, klik na poveznicu u e-pošti, itd.).
Tehnički podaci 1 godina od njihovog prikupljanja.
Bankovni podaci
 • Briše se čim se transakcija dovrši, osim ako to korisnik izričito ne pristane.
 • Ako je transakcija sporna: zadržavanje 13 mjeseci u arhivi nakon datuma zaduženja.

 

ČLANAK 8. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI S VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

U skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, imate sljedeća prava u vezi s vašim osobnim podacima:

Pravo na pristup osobnim podacima koje ARKOPHARMA posjeduje o vama i na dobivanje kopije istih, uključujući u elektroničkom formatu;
Pravo na ispravak, ažuriranje ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i ograničenje njihove obrade;
Pravo na prigovor na upotrebu vaših osobnih podataka;
Pravo povlačenja vašeg pristanka kada je on prikupljen, bez utjecaja na zakonitost obrade provedene prije takvog povlačenja;
Pravo da ARKOPHARMI priopćite svoje "posljednje želje" u vezi s vašim osobnim podacima u slučaju vaše smrti (na primjer, njihovo brisanje ili prijenos bilo kojoj osobi po vašem izboru).
Prije nego što odgovorimo na vaš zahtjev, prema zakonu smo obvezni provjeriti vaš identitet. Možemo vas zamoliti da nam dostavite više informacija kako bismo odgovorili na vaš zahtjev. Nastojat ćemo odgovoriti na vaš zahtjev što je prije moguće.

ČLANAK 9. SIGURNOST

Odgovornost je ARKOPHARME definirati i primijeniti tehničke, fizičke ili logičke sigurnosne mjere koje smatra prikladnima kako bi spriječila slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjenu ili neovlaštenu objavu podataka. Među tim mjerama su uglavnom:

 • Upravljanje pravima za pristup podacima;
 • Korištenje sigurnosnog protokola ili rješenja.
 •  

ČLANAK 10. KRŠENJE PODATAKA

U slučaju kršenja osobnih podataka, ARKOPHARMA se obvezuje obavijestiti Agenciju za zaštitu podataka u uvjetima propisanim GDPR-om. Ako takvo kršenje predstavlja visoki rizik za klijente i potencijalne klijente, a podaci nisu bili zaštićeni, ARKOPHARMA će vas obavijestiti i pružiti vam potrebne informacije i preporuke.

ČLANAK 11. EVIDENCIJA OBRADE

ARKOPHARMA, kao rukovatelj podacima, obvezuje se održavati ažuriranu evidenciju svih provedenih aktivnosti obrade. Ova evidencija je dokument ili aplikacija koji popisuje sve obradne aktivnosti koje provodi ARKOPHARMA kao rukovatelj podacima. ARKOPHARMA se obvezuje na zahtjev nadzornog tijela pružiti informacije koje omogućuju provjeru usklađenosti obradnih aktivnosti s primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

ČLANAK 12. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

ARKOPHARMA je imenovala službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su sljedeći:

Ime: Maître Eric Barbry, Odvjetnički ured Racine Avocats;
E-adresa: dpo@arkopharma.com
Tel: +32 (0) 1 44 82 43 00

U slučaju bilo kakve nove obrade osobnih podataka, ARKOPHARMA će unaprijed obavijestiti službenika za zaštitu podataka. Ako želite dobiti određene informacije ili postaviti pitanje, možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka, koji će odgovoriti u razumnom roku s obzirom na potrebne informacije ili postavljeno pitanje.

Ako naiđete na bilo kakve probleme s obradom osobnih podataka, možete se obratiti određenom službeniku za zaštitu podataka. Također se možete obratiti Agenciji za zaštitu podataka putem e-pošte ili telefona: contact@apd-gba.be - +32 (0)2 274 48 00 - +32 (0)2 274 48 35.