Cookiebeleid gebruikt door Arkopharma

ARTIKEL 1. COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen wanneer u op internet surft en dus op de websites van ARKOPHARMA.

Cookies identificeren niet rechtstreeks een gebruiker, maar identificeren een browser of terminal. Informatie met betrekking tot inhoud die op een medium wordt geraadpleegd, wordt rechtstreeks gekoppeld aan een identificatiecode die in de cookie is opgenomen.

Deze bestanden maken het mogelijk om tijdelijk anonieme informatie op te slaan over het gebruik van onze site, met name het winkelmandje of de gebruikersvoorkeuren, waardoor we de site kunnen optimaliseren of statistieken kunnen produceren. 

Cookies maken het ook mogelijk om gebruikersprofielen op te slaan en hun voorkeuren te herstellen wanneer ze verbonden zijn via hun gebruikelijke terminal, zodat ze gemakkelijker op de Site kunnen surfen.

ARTIKEL 2. TYPE COOKIES DAT OP DE SITE WORDT GEBRUIKT

ARKOPHARMA gebruikt cookies die kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Essentiële of technische cookies zijn cookies waarvan het enige doel is om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van een online communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. 

Deze cookies maken het met name mogelijk om:

  • De door de gebruiker geuite keuze over het deponeren van tracers te bewaren; 
  • De gebruiker te authenticeren voor een dienst;
  • De presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal;
  • Informatie op te slaan met betrekking tot de inhoud van een winkelmandje of formulieren die de gebruiker op de site heeft ingevuld; 
  • Gebruikers toegang geven tot hun account. 

Cookies voor het meten van het surfgedrag worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het surfgedrag van de gebruiker (voorbeelden van doeleinden: het meten van prestaties, het opsporen van surfproblemen, het optimaliseren van technische prestaties of ergonomie, het schatten van het vermogen van de vereiste servers, het analyseren van de geraadpleegde inhoud, enz.) 

Reclamecookies houden verband met gerichte reclame, d.w.z. het observeren van het surfgedrag van gebruikers, waardoor het mogelijk wordt een specifiek profiel op te stellen om reclame te tonen die op hen is afgestemd. 

Cookies van derden zijn cookies die worden verzonden door vertrouwde partners van derden. ARKOPHARMA gebruikt de volgende cookies:

ARTIKEL 3. TOESTEMMING EN VRIJSTELLING 

Volgens de richtlijnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet er onderscheid worden gemaakt tussen cookies waarvoor voorafgaande toestemming is vereist en cookies die onder het vrijstellingsregime vallen. 

De cookies waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt, zijn advertentiecookies en cookies voor publieksmeting die niet zijn vrijgesteld van toestemming. 

Technische cookies en bepaalde publieksmeetcookies vallen onder het vrijstellingsregime. 

Met betrekking tot cookies voor publieksmeting die zijn vrijgesteld van toestemming, kunt u gebruikmaken van uw recht om bezwaar te maken. 

We gebruiken een Consent Management Platform ("CMP") om toestemming te verzamelen en het recht op bezwaar te beheren. 

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig de activering of deactivering van onze cookies beheren, met uitzondering van technische cookies die noodzakelijk zijn en blijven voor de goede werking van onze diensten. 

Klik hier om uw cookievoorkeuren te wijzigen

In het helpbestand van uw browser kunt u de juiste configuratie instellen. Anders kan het surfen op de Site zonder cookies te accepteren worden belemmerd.

ARTIKEL 4. BEWAARTERMIJN

We voldoen aan de vereisten van de Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de bewaartermijnen van gegevens. 

Technische of essentiële cookies worden zo lang bewaard als nodig is voor de levering en goede werking van de service. 

Cookies voor publieksmeting worden maximaal 13 maanden bewaard.

De informatie die via deze tracers wordt verzameld, wordt 25 maanden bewaard. 

Andere cookies worden bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De verleende toestemming is maximaal 13 maanden geldig.

ARTIKEL 5. VERKEER

Verkeersgegevens worden gegenereerd wanneer uw terminal verbonden is met het internet en de Site.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer op de Site te analyseren en de Site te verbeteren door deze aan te passen aan uw behoeften. ARKOPHARMA gebruikt nooit verkeersgegevens op naam.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden gewijzigd, met name in geval van wijzigingen van de diensten die op de Site worden aangeboden. Wij raden u daarom aan dit beleid te raadplegen telkens wanneer u de Site bezoekt. 

***

Datum laatste bijwerking: 23/01/2024.