Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

De ecologische voetafdruk verminderen

De bescherming van het milieu in het hart van de productie

Als fabrikant van geneesmiddelen en dieetproducten en cosmetica op basis van natuurlijke grondstoffen, engageren de Laboratoria Arkopharma zich om alle productgamma’s te produceren met respect voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op het werk.

Ons engagement veiligheid & milieu

Bewust van de verantwoordelijkheid van onze farmaceutische industrie tegenover de buitenwereld, vormt ons engagement Veiligheid & Milieu een factor van interne vooruitgang en een troef in onze relaties met onze partners.

De algemene politiek van de groep Arkopharma inzake veiligheid en milieu integreert de principes voor een daling van de risico’s, preventie van milieuvervuiling en management van de activiteiten in een geest van verantwoordelijke onderneming ten opzichte van de medewerkers en van de natuur.

Dit engagement uit zich in alle activiteiten van de onderneming. Op deze manier heeft een reflectie over de promotiemiddelen van onze producten het mogelijk gemaakt om ons papierverbruik in 2015 twee maal te verminderen, wat 100 ton papier minder betekent.

De bescherming van het milieu in het hart van de productie

Nog steeds in het kader van het engagement voor de Veiligheid & het Milieu blijft de groep Arkopharma zijn betrokkenheid op het vlak van het beheersen van de impact op het milieu, het toezicht op veiligheidscondities van de installaties en van de uitrustingen, de preventie van ongevallen en de verbetering van de werkomstandigheden perfectioneren.

Deze betrokkenheid is gebaseerd op een steeds groter wordende informatie-uitwisseling binnen de onderneming. Het succes van deze politiek is gebaseerd op de wil en de verantwoordelijkheid van de mannen en de vrouwen van ARKOPHARMA om het beheer van de risico’s te integreren en dit te delen met alle betrokkenen in het leven van de Groep.

De onderneming blinkt uit doorheen de activiteiten voor ontwikkeling van de producten en de productieprocessen, dankzij het bestaan van een synergie tussen de noties van veiligheid, milieu, productie en kwaliteit.

De Directie van de Groep staat garant voor deze aanpak en alle diensten van de onderneming spelen er dagelijks een rol in. Ze krijgen ondersteuning van de afdeling Veiligheid & Milieu die hen hun ervaring geeft, met de steun van de CHSCT en de arbeidsgeneesheer.

  Het respect van de reglementering

  De Laboratoria Arkopharma zijn door hun waaier aan activiteiten onderworpen aan talrijke reglementeringen en normen die de grondslag vormen van hun politiek en hun acties voor Veiligheid & Milieu. Het reglementair referentiesysteem van de groep is hoofdzakelijk gebaseerd op het Arbeidswetboek, het Milieuwetboek en de wetgeving voor installaties geclassificeerd voor de bescherming van het milieu (ICPE).

  Deze reglementeringen verplichten een regelmatige, volledige controle van de productiesites, geclassificeerd door de overheid.

  Om de reglementaire voorschriften na te leven vóór de gestelde termijn, stelt Arkopharma alles in het werk om zo veel mogelijk een proactieve aanpak op te stellen.

  De milieuproblematiek van de laboratoria arkopharma

  De milieupolitiek van de Laboratoria Arkopharma heeft tot doel de impact op het milieu te minimaliseren door de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers te garanderen. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de groep zich geëngageerd voor concrete acties :

  • De waterreserves behouden
  • De afvalstoffen valoriseren
  • De uitstoot van broeikasgassen verminderen
  • De bevolking helpen om recycleerbare producten te identificeren