Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Identifikácia recyklovateľných položiek

Identifying Recyclables - Arkopharma

Na základe fóra Enviroment Grenelle, bol 1. januára 2015 vytvorený nový piktogram recyklácie. Spoločný symbol TRIMAN je vizuálny identifikátor, ktorý sa používa na jasné a jednoznačné identifikovanie recyklovateľných materiálov, ktoré by sa po použití, mali zbierať oddelene.

Symbol TRIMAN pre lepšie triedenie

TRIMAN podľa ADEME (Francúzska agentúra pre životné prostredie a energetiku)

"„TRIMAN je symbol, ktorý spĺňa regulačné povinnosti a je distribuovaný spotrebiteľom. Podľa nariadenia, týkajúceho sa bežných symbolov na recyklovateľných výrobkoch s osobitnými pokynmi na triedenie, musí každý, kto uvádza na trh recyklovateľné výrobky ... uviesť symbol na obale, návode na použitie alebo akomkoľvek inom materiáli (vrátane bezpapierových materiálov), ktorý informuje spotrebiteľa o pokynoch ako triediť. “

Tento symbol sa týka všetkých recyklovateľných materiálov s pokynmi na triedenie, ktoré podliehajú opatreniam rozšírenej zodpovednosti výrobcu, s výnimkou elektrických a elektronických zariadení, batérií a akumulátorov a nebezpečného odpadu z domácností (tie podliehajú osobitným označeniam, najmä v rámci európskych záväzkov).

Čo mám robiť so svojím odpadom?

Možno to neviete, ale lieky a výživové doplnky od Arkopharma Laboratories podliehajú symbolu TRIMAN. Nesmú sa likvidovať s domovým odpadom alebo spláchnutím. Na správny postup recyklovania našich výrobkov sa opýtajte svojho lekárnika. Tieto opatrenia budú chrániť životné prostredie.