Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať! Vyberte si oddelenie alebo krajinu, o ktorú sa zaujímate. Potom vyplňte krátky formulár vrátane otázok. Člen tímu vás čoskoro kontaktuje

Povinné vyplnenie *

Vyberte si * *
Left column
Right column

Diskrétnosť

Osobné údaje návštevníkov našej stránky, vrátane ich totožnosti, sú dôverné. Arkopharma Pharmaceutical Laboratories sa zaväzuje dodržiavať právne požiadavky dôvernosti platné v Európe a nesprístupňovať tieto informácie tretím stranám.

Právne informácie

V súlade s článkom 34 francúzskeho zákona o ochrane údajov zo 6. januára 1978 Arkopharma Pharmaceutical Laboratories vyhlásil, že elektronické súbory môžu obsahovať osobné údaje týkajúce sa stránky www.arkopharma.fr podliehajú francúzskemu orgánu na ochranu údajov (CNIL). Vyhlásenie CNIL č. 796294. Pri uplatňovaní tohto zákona môže každá osoba, ktorá poskytla osobné informácie na tejto stránke, uplatniť svoje právo na prístup, úpravu alebo vymazanie týchto informácií kontaktovaním správcu webu.