Ako sa kreujú naše výrobky?

Vieme, že prikladáte veľký význam zloženiu výrobkov, ktoré užívate. Z tohto dôvodu je naša povinnosť a naša zodpovednosť vybrať iba kvalitné prísady na formuláciu prírodných a zdravých riešení. Táto ambícia sa zhmotnila pojmom: „Zelená galenika“.

Arkopharma's "green galenic": What is it?

„Zelená galenika“ od Arkopharma: Čo je to?

« Zelená galenika" je koncept, ktorý kombinuje u zdravotníckych výrobkov výhradné používanie prísad prírodného pôvodu a roky výskumu.» 

Chantal Hombourger, riaditeľka Galenic Development Laboratories Arkopharm

Galenika je veda a umenie prípravy aktívnej zložky tak, aby sa podávala v prispôsobenej a ľahko použiteľnej forme: kapsuly, tablety, atď. Galenickú formu získame zmiešaním aktívnych látok a surovín nazývaných „pomocné látky“ alebo „prísady“, ktoré umožnia získať požadovanú formu a zaručia jeho stabilitu.

Od založenia Arkopharm sa snažíme formulovať naše výrobky z prírodných aktívnych zložiek, najmä z rastlín. Pri kreovaní samotného produktu pridávame aktívne látky, ktoré nám umožňujú získať konečné vlastnosti. Aby sme zostali verní našim hodnotám, rozhodli sme sa nepoužívať chemické prísady, nanočastice alebo syntetické farbivá.

Dnes teda všetky naše rastlinné produkty používajú iba prírodné materiály, ktoré sú absolútne a striktne nevyhnutné na dosiahnutie zvolenej galenickej formy.

plant

„Zelená galenika“ Arkopharma: patentovaná práca

Každý rok testujeme stovky surovín, ako sú jablko, ovos, pohánka, banánová múka atď. aby sme nahradili akýkoľvek syntetický materiál produktov.Vďaka práci našich výskumných pracovníkov sme zistili, že tieto suroviny majú také technologické vlastnosti, ktoré po zmiešaní s našimi zložkami koopeujú tak, že finálny produkt má skvelé vlastnosti. Táto práca bola patentovaná v júli 2018.

« Aby sme zaručili stabilitu týchto produktov, vyvinuli sme aj metódy prediktívnej stability, čo umožnilo ponúknuť našim spotrebiteľom bezpečné, efektívne a prírodné produkty až do dátumu ich exspirácie.» 

Chantal Hombourger, riaditeľka Galenic Development Laboratories Arkopharma

Vhodné galenické riešenia

Galenická odbornosť našich laboratórií je založená na našej kapacite inovácií. Naše galenické služby uvádzajú potenciálne zaujímavé aktíva, ktoré boli nedávno uvedené na medzinárodnom trhu a boli predmetom serióznych štúdií.

A plant in a drop

Naše galenické oddelenie musí riešiť aj ďalšie problémy, najmä tie s chuťou v tekutých formách. Rastliny sa často vyznačujú prírodnou horkosťou, ktorej výskyt je o to dôležitejší, pretože sú v tekutých a orálnych formách.

Úlohou našej galenickej sekcie bude potom buď hľadať rastliny s prijateľnou chuťou pre danú indikáciu, alebo skryť ich chuť.

93,2 %
bez alergénov*

*surovín vstupujúcich do výživových doplnkov 

98.7%
bez lepok*

*surovín vstupujúcich do výživových doplnkov 

98.5%
bez laktóza*

*surovín vstupujúcich do výživových doplnkov 

85 %
vegánskych*

*surovín vstupujúcich do výživových doplnkov