Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Arkopharma certifikácie

Arkopharma certifications

S viac ako 35 ročnými skúsenosťami v oblasti fytoterapeutických liekov a výživových doplnkov, ambície a odhodlanie Arkopharma Laboratories prešli do súladu s celým radom procedurálnych štandardov a certifikácií.

ISO 22000 STANDARD
Pre dietetické produkty a výživové doplnky

Norme ISO 22000 pour les compléments alimentaires et produits diététiques

Arkopharma Laboratories je držiteľom certifikátu ISO 22000 pre návrh, vývoj, výrobu, skladovanie a distribúciu svojich dietetických produktov a výživových doplnkov.

Táto medzinárodne uznávaná norma zaručuje, že dietetické produkty a výživové doplnky distribuované spoločnosťou Arkopharma Laboratories, spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a kvality potravín. Arkopharma je prvé laboratórium, ktoré získalo certifikáciu ISO 22000.

SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX (SVP)
Pre lieky

Les bonnes pratiques de fabrication s'appliquent à la production et au contrôle de la qualité.

Ako farmaceutické laboratórium, je Arkopharma Laboratories pravidelne kontrolovaná ANSM (Francúzska národná agentúra pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok), ktorá udeľuje osvedčenie potvrdzujúce dodržiavanie správnej výrobnej praxe (SVP).

Správne výrobné postupy znamenajú, že lieky sa budú vyrábať a kontrolovať zaručene podľa noriem kvality, platných pre ich použitie. Vzťahujú sa aj na kontrolu výroby, aj na kontrolu kvality.

 

EURÓPSKE PREDPISY TÝKAJÚCE SA ORGANICKÝCH VÝROBNÝCH METÓD
Pre výživové doplnky a výrobky certifikované ako ekologické

Pre výživové doplnky a výrobky certifikované ako ekologické

Ekologické poľnohospodárstvo má pre spoločnosť nespočetné výhody, pokiaľ ide o zachovanie kvality pôdy, ovzdušia, vody a biodiverzity prírody, ako aj o dostupnosť produktov s nespochybniteľnými kvalitami z hľadiska zdravia a výživy, s jasne identifikovaným pôvodom a úrovňou kvality.

Za týmto účelom je Arkopharma Laboratories pravidelne auditovaná certifikačnou organizáciou (ECOCERT), aby sa skontrolovalo, či spĺňa prísne požiadavky ekologického poľnohospodárstva. Arkopharma Laboratories sa zaviazala uplatňovať tieto metódy trvalo udržateľného rozvoja už v roku 1993.

ISO 13485 STANDARD
Pre zdravotnícke pomôcky

Cette norme intègre des exigences telles que l’analyse des risques sur les processus de réalisation

Arkopharma Laboratories je držiteľom certifikátu ISO 13485 pre návrh, vývoj, výrobu, skladovanie a distribúciu svojich zdravotníckych pomôcok. Táto norma zahŕňa špecifické požiadavky, ako je analýza rizika výrobných procesov používaných pre tieto zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícke pomôcky podliehajú klasifikačnému systému (I, IIa, IIb a III), ktorý je definovaný podľa miesta a trvania účinku a úrovne potenciálneho nebezpečenstva, spojeného s výrobkom. Na získanie zelenej pre uvedenie na trh, musia byť zariadenia označené značkou CE, čo potvrdzuje, že spĺňajú regulačné požiadavky.