Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Zachovalo sa 100% účinných látok

100% of active ingredients preserved

Spoločnosť Arkopharma vždy používala techniky najnovšej generácie na vytvorenie postavenia fytoterapie, ako nezávislého odvetvia medicíny. Už v roku 1985, spoločnosť Arkopharma propagovala inovatívne výrobné procesy pre rastlinné prášky a zriadila prístroj na kryogénne mletie, ktoré umožňuje v konečnom produkte úplné zachovanie všetkých účinných látok rastliny.

Prečo využívame kryogénne mletie?

Liečivé rastliny obsahujú tisíce zložiek, z ktorých všetky sú potenciálne aktívne.

Aby sme získali rastlinný prášok, ktorý zachováva čo najviac zložiek, musíme zabezpečiť, aby sa tieto zložky počas celého výrobného procesu uchovali a chránili. Kryogénne mletie je vysoko výkonný proces, ktorý zachováva všetky zložky spolu so synergiou, ktorá medzi nimi funguje.

Vďaka tomuto procesu, na extrakciu nie sú potrebné chemické rozpúšťadlá, a rastliny, ktoré vyberáme, nám poskytujú veľké množstvo účinných zložiek a súčasne sú chránené všetky prírodné látky, ktoré spolupracujú synergicky, aby sme z nich dostali to najlepšie.

ČO ZNAMENÁ AKTÍVNA SYNERGIA?

Zložky rastliny sú to, čo charakterizuje a definuje jej kvalitu. Je však dôležité vedieť, že činnosť rastliny nezávisí iba od jednotlivej zložky, ale skôr od výsledku vzájomného pôsobenia medzi všetkými jej zložkami: toto nazývame „synergia“.

Taktiež používame pojem „potencializácia“ na vyjadrenie myšlienky, že kombinácia je aktívnejšia, než každá z jej jednotlivých zložiek, ktoré sa považujú za individuálne.

Kryogénne mletie: ako funguje?

Akonáhle boli rastliny starostlivo vybrané a podrobené množstvu botanickým, bakteriologickým a fyzikálno-chemickým testom, aby bola zaručená ich kvalita, sú nakrájané na menšie kúsky a plnené do mlynčeka ponoreného do dusíka pri veľmi nízkych teplotách (pod -60 °. Dusík, ktorý je chemicky inertný a prirodzene sa vyskytujúci vo vzduchu, chráni zložky rastliny pred oxidáciou v dôsledku kontaktu so vzduchom, a nízke teploty bránia rozkladu spôsobenému mechanickou tepelnou energiou, produkovanou pri tradičnom mletí.

Znížením teploty, dusík pomáha zmraziť rastlinu, ktorá sa ľahšie rozdrví, čo vedie k efektívnejšiemu procesu mletia.

Týmto spôsobom sa všetky menej odolné látky (vitamíny, enzýmy, prchavé látky a iné termolabilné účinné látky) nepoškodia teplom a na konci procesu sa získa dokonale jemný, homogénny prášok: celkový extrakt alebo rastlinný totum, tiež známy ako ARKOTOTUM Integral.

Aké sú výhody veľmi nízkych teplôt?

Je dôležité vedieť, že v prípade tradičného mletia, môžu vysoké teploty poškodiť alebo dokonca zničiť menej odolné molekuly. Na rozdiel od toho, kryogénne mletie zachováva komponenty rastliny v každej fáze výroby. Kľúčovým prvkom je dusík, ktorý tiež chráni rastliny pred účinkami kontaktu so vzduchom, ktoré by inak viedli k rozkladu oxidáciou.

Stručne povedané, kryogénne mletie zachováva celú rastlinu a zabezpečuje, že sa nestratí žiadna z jej zložiek. Vďaka mimoriadne jemnému prášku sa látky z rastliny uvoľňujú rýchlejšie, čo uľahčuje ich asimiláciu.

Výhody kryogénneho mletia

  • Žiadne ohrievanie;
  • Žiadna oxidácia;
  • Kvalita látok je po mletí zachovaná;
  • Homogénna veľkosť získaných častíc;
  • Bezpečné, inertné prostredie.