Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Zníženie našej ekologickej stopy

Reducing our Environmental Footprint

Ako výrobca liekov, kozmetických prípravkov a výživových doplnkov vyrobených z prírodných surovín, sa spoločnosť Arkopharma Laboratories zaviazala vyrábať celú našu výrobnú radu spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a rešpektuje zdravie a bezpečnosť pri práci.

Náš záväzok k bezpečnosti a k životnému prostrediu

Keďže vieme o zodpovednosti farmaceutického priemyslu voči vonkajšiemu svetu, náš záväzok k bezpečnosti a k životnému prostrediu je faktorom vnútorného pokroku a prínosom v našich vzťahoch s našimi partnermi.

Všeobecná politika spoločnosti Arkopharma, pokiaľ ide o bezpečnosť a životné prostredie, zahŕňa zásady znižovania rizika, prevencie znečisťovania a riadenia podniku ako zodpovednej spoločnosti so zameraním na sociálnu zodpovednosť podnikov, pokiaľ ide o zamestnancov a prírodu.

Tento záväzok sa prejavuje vo všetkých činnostiach spoločnosti. Preto sme v roku 2015 prehodnotením spôsobu propagácie našich výrobkov dokázali znížiť spotrebu papiera na polovicu, a ušetriť tak 100 ton papiera.

Ochrana životného prostredia v centre výroby

Spoločnosť Arkopharma, v rámci svojho záväzku v oblasti bezpečnosti a životného prostredia, naďalej posilňuje svoju účasť na kontrole vplyvu na životné prostredie, na monitorovaní bezpečnostných podmienok zariadení a vybavenia, na predchádzaní nehodám a zlepšovaní pracovných podmienok.

Tento záväzok je založený na zdieľaní informácií (ktoré sa neustále zvyšujú) v rámci spoločnosti. Úspech tejto politiky spočíva v želaní a zodpovednosti mužov a žien Arkopharmy, integrovať riadenie rizika a zdieľať ho so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do operácií spoločnosti.

Spoločnosť Arkopharma je vynikajúca v oblasti vývoja produktov a výrobných procesov vďaka existencii synergie medzi pojmami bezpečnosť, životné prostredie, výroba a kvalita.

Za tento proces zodpovedá manažment a všetky oddelenia spoločnosti ho každý deň implementujú. Podporuje ich oddelenie bezpečnosti a oddelenie životného prostredia, ktoré poskytujú odborné znalosti, a majú ďalšiu podporu od výboru pre zdravie a bezpečnosť, a od zdravotného pracovníka.

  Dodržiavanie predpisov

  Vďaka mnohým rôznym prevádzkam, Arkopharma Laboratories podlieha rôznym predpisom a normám, ktoré sú základom našej činnosti a politiky v oblasti bezpečnosti a životného prostredia. Regulačná mierka spoločnosti vychádza najmä z francúzskeho zákonníka práce, francúzskeho zákonníka životného prostredia a francúzskej legislatívy o zariadeniach klasifikovaných na ochranu životného prostredia (ICPE).

  Tieto nariadenia vyžadujú rutinné komplexné inšpekcie výrobných miest klasifikovaných štátnymi orgánmi.

  S cieľom dosiahnuť súlad s ustanoveniami pred konečnými termínmi, sa Arkopharma tiež snaží začať proaktívny prístup čo najskôr.

  Environmentálne výzvy Arkopharma Laboratories

  Cieľom environmentálnej politiky Arkopharma Laboratories je minimalizovať dopad na životné prostredie zabezpečením zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Na dosiahnutie týchto cieľov sa skupina zaväzuje konať: