Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Zaručenie účinnosti a bezpečnosti

Guaranteeing efficacy and safety

Hlavným poslaním Arkopharma Laboratories je ponúkať výrobky, ktoré sú efektívne a zároveň veľmi dobre tolerované. Scientific Affairs, ako zúčastnená strana na vývoji, tvorí jednu zo štyroch konkrétnych oblastí oddelenia výskumu a vývoja, popri oddelení pre receptúry, Analytics and Regulatory Affairs.

Aká je úloha Scientific Affairs?

V priebehu vývoja každý produkt systematicky prechádza týmto oddelením: vedecký tím je zodpovedný za odborné zdôvodnenie všetkých účinných látok, ktoré tvoria výsledný produkt.

  • Pokiaľ ide o bezpečnosť: Hodnotí sa toxikologický profil účinných látok produktu a je nutné uviesť na obale všetky predbežné opatrenia a / alebo špecifické kontraindikácie pre určité rizikové populácie (tehotné alebo dojčiace ženy, deti, osoby trpiace alergiami, chronickými ochoreniami, alebo užívatelia iných liekov), s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia a zdravotnícki pracovníci mali prístup ku všetkým požadovaným informáciám.
  • Pokiaľ ide o dôkaz účinnosti: Vedecký tím robí svoje hodnotenia na základe farmakologických a klinických údajov zo špecializovaných publikácií, ako aj článkov publikovaných vo vedeckej literatúre.

Zodpovednosť za vedecké záležitosti je garancia účinnosti a bezpečnosti výrobkov, s ktorými obchoduje spoločnosť Arkopharma.

Podporené poznatkami a vedeckými štúdiami

Pri niektorých výrobkoch, oddelenie tiež vykonáva farmakologické alebo klinické štúdie, alebo vykonáva pokusy, aby vyhodnotilo mechanizmus účinku, účinnosť a úroveň spokojnosti zákazníka.

Tieto štúdie sa vykonávajú v spolupráci s CRO-čkami (Contract Research Organisation), akademickými laboratóriami alebo nemocnicami.

Ako príklad možno uviesť, že výživový doplnok Phytosoya, určený na zmiernenie návalov horúčavy súvisiace s menopauzou, bol podrobený dvom štúdiám o účinnosti a bezpečnosti, a všetky z nich boli publikované v celosvetovo uznávaných vedeckých časopisoch.

Thumbnail

Spolu s odborníkmi z oblasti výskumu a vývoja a oddelenia pre receptúry, Scientific Affairs sú tiež súčasťou inovačnej skupiny zriadenej laboratóriami.

Aké je poslanie spoločnosti? Organizovať vedecké brainstormingové stretnutia, zdieľať a porovnávať zdroje, skúmať celý rad potenciálnych štúdií a prichádzať s inovatívnymi nápadmi.