Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Vzdelávanie a plánovanie pre budúce potreby

Training and Planning for Future Needs - Arkopharma

Vzdelávanie, pilier profesionálneho rozvoja, čelí dvom výzvam: pomáha rozvíjať zručnosti potrebné na rozvoj spoločnosti a napĺňať kariérne očakávania jednotlivých zamestnancov.

Vzdelávanie na podporu profesionálneho rozvoja

Na splnenie našich rozvojových cieľov, potrebuje Arkopharma Laboratories tím ľudských zdrojov, ktorý je schopný identifikovať, prilákať, vyškoliť a získať najviac nadaného na koordináciu budúceho podnikania. Trvalo udržateľný rast laboratórií je čiastočne založený na zaškoľovaní všetkých operácií a na rozvoji nadania.

Keďže priamo súvisí s podnikovými záväzkami, prioritou bola podpora zmien prostredníctvom vykonávania rozsiahleho plánu odbornej prípravy, v ktorom sa ľudia stali stredobodom procesu. V rokoch 2015 až 2016, sa preto investície do odbornej prípravy1 zvýšili o 135%.

Tréningový plán Arkopharma Laboratories, ktorý sa začal vo februári 2016, bude trvať dva roky a bude sa týkať približne 483 zamestnancov. Tento projekt, navrhnutý a organizovaný s partnerom B-Flower, je zameraný na splnenie nasledujúcich cieľov:

  • Poskytovať manažérom kľúčové rady, aby v tímoch došlo k zmenám,
  • Štandardizácia manažérskych postupov,
  • Zladenie podnikovej stratégie,
  • Podpora zdieľania a komunikácie medzi oddeleniami.

V teréne je školenie Arkopharma organizované do 5 modulov, ktoré sú naplánované na pokrytie nasledujúcich predmetov (metóda COACH):

  • Komunikácia: Zvyšovanie informovanosti DISC metódou2 + tréningom a implementáciou do praxe;
  • Organizovanie: Organizácia oddelenia, tímov a projektov a riadenie podľa cieľov,
  • Oživenie tímov: Efektívne vedenie stretnutí a vedieť, ako prispôsobiť manažérsky prístup ku všetkým typom zamestnancov,
  • Budovanie motivácie: Vedieť ako motivovať alebo opätovne motivovať tímy,
  • Pomoc pri budovaní zručností: Trénovanie zamestnanca, odovzdávanie vedomostí a zvyšovanie úrovne tímu aby sa zvýšila efektívnosť.

Okrem týchto modulov sa účastníkom pravidelne posielajú kvízy, aby si udržali nadšenie. Ambiciózny plán školení podporuje a zvyšuje informovanosť zamestnancov o nových výzvach spoločnosti Arkophama.

Mobilita: osobný prístup

Mobilita, základ politiky riadenia kariéry, je meradlom rozvoja a skutočnou prioritou pre Arkopharma Laboratories.

V spoločnosti pracujúcej na veľmi konkurenčnom trhu, je zmena prirodzená a vyžaduje predovšetkým zapojených ľudí. Spoločnosť Arkopharma musí mať preto vždy kvalifikovaných jednotlivcov, vo všetkých obchodných oblastiach.

Počas celej profesionálnej kariéry, sú zamestnanci vyzývaní, aby stavali na svojich schopnostiach, aby tak dosiahli svoje profesionálne ambície. Zamestnanci sa za podpory svojich manažérov, ktorí im pomáhajú pri definovaní a príprave svojich plánov mobility, aktívne zapájajú do vlastnej mobility. 

Interná mobilita predstavuje 56,25% náboru do Arkopharma Laboratories. 

Počas ročného oceňovania, sú zamestnanci vyzývaní, aby vyjadrili svoje želania pre rozvoj a kedykoľvek si mohli pozrieť ponuky práce a kontaktovať intranetových manažérov spoločnosti.

 

 

1 Len náklady na výučbu, vrátane nákladov na školenie manažmentu s B-Flower.

2 Model porozumenia a analýzy správania.