Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

TOTUM Intégral: naša preferovaná voľba

ARKOTOTUM® Intégral: our preferred choice

V súlade so svojím poslaním, vyvinula Arkopharma Laboratories dva komplementárne prírodné kroky, ktoré tkajú fyziológiu živých organizmov - na báze základných pojmov o celistvosti, dynamike a interakciách - vplývajúce na používanie liečivých rastlín: Totum Intégral a Totum Extrait.

Tieto riešenia sa teraz používajú v produktoch spoločnosti Arkopharma, pretože sú účinnejšie, lepšie tolerované a lepšie prispôsobené potrebám tela.

TOTUM DEFINÍCIA  |  Získanie TOTUM INTEGRAL  |  TOTUM: 2 priblíženia  |  TOTUM INTEGRAL naša preferovaná voľba

Čo je Totum?

Rastliny sa skladajú z niekoľkých stoviek rôznych zložiek, z ktorých každá má určitú úlohu. Súčasné vedecké poznatky potvrdzujú a preukazujú, že keď sa vezmú spoločne,  zložky rastliny sú efektívnejšie, ako keby boli brané samostatne. Tento špecifický mechanizmus účinku - ktorý využíva vlastností niekoľkých zložiek súčasne - je známy ako aktívna synergia.

Pre Arkopharmu „Totum predstavuje komplexnú, koherentnú zmes väčšiny alebo dokonca všetkých zložiek rastliny, ktoré spolupracujú synergicky, a vytvárajú iný alebo dodatočný efekt k samostatne dosiahnutému účinku, keď sa každá zo zložiek považuje za izolovanú.”

Ako sa získava Totum Intégral?

V Arkopharme sú všetky naše rastliny starostlivo vyberané podľa vlastností, ktoré požadujeme, a sú identifikované podľa bohatého množstva ich aktívnych zložiek.

Keď vyberieme vhodné rastliny, tak sa zozbierajú dokonale dozreté, v súlade s ich prirodzeným životným cyklom. Proces sušenia sa potom aplikuje ihneď (len jednu hodinu po zbere), aby sa zabezpečilo úplné zachovanie všetkých prírodných zložiek.

Akonáhle sú tieto fázy kompletné, Arkopharma rozdrví rastliny pomocou kryogénneho mletia, čo opäť zachováva úplnosť a integritu zložiek rastlín. Kryogénny proces mletia (mletie pri nízkej teplote) zachováva zložky rastliny, veľkosť granúl získaného prášku, a umožňuje uvoľňovanie zložiek rovnakým spôsobom, ako v rastlinných extraktoch.

 

V Arkopharme robíme všetko preto, aby sme obmedzili transformácie rastlín a obnovili tak celú škálu jej prírodných fyto-chemických zložiek.

The Totum: 2 doplnkové priblíženia

ARKOTOTUM Integral

Inými slovami, kompletný rastlinný prášok získaný kryogénnym mletím. Má tú výhodu, že odráža prírodnú rastlinu čo najbližšie.

Okrem starostlivého monitorovania plodín (poveternostné podmienky, pôda, ročné obdobie), je potrebný dôsledný výber rastlín, aby sa vyhovelo monografii rôznych liekov.

Taktiež je nevyhnutné mať úplnú kontrolu nad mikrobiálnou kontamináciou a potenciálne toxickými zložkami, prostredníctvom drastického selekčného procesu a dôsledného testovania.

Vzhľadom na regulačné2 a/alebo kvalitatívne3 požiadavky, sa môže stať nemožným používať TOTUM Intégral. Arkopharma Laboratories predstavila TOTUM Extrait v niektorých svojich produktoch, aby tomu čelila.

TOTUM Extrait

Obsahuje prevažnú väčšinu zložiek, ktoré tvoria fyto-chemické spektrum rastliny.

Požiadavky na získavanie rastlín sú o niečo menej prísne v porovnaní s požiadavkami platnými pre ARKOTOTUM® Intégral, pretože jeho výrobný proces nám umožňuje získať požadovanú koncentráciu pridaním pomocných látok alebo zmiešaním rôznych šarží extraktov.

Avšak, to nám umožňuje:

  • Uviesť presné množstvo danej účinnej látky alebo skupinu účinných látok;
  • Ľahko splniť požiadavky týkajúce sa presného množstva určitých substancií (účinných látok, kontaminantov, toxických látok);
  • Zlepšiť stabilitu určitých citlivých komponentov.

Pretože sa snažíme zostať vždy čo najbližšie k prírode, Arkopharma Laboratories preferuje použitie TOTUM Intégral, kedykoľvek to je možné. Tento prístup zachováva úplnosť a kompletnosť zložiek rastliny, čo vedie k najúčinnejšej synergii. Ak to nie je možné, použije sa TOTUM Extrait..

Arkopharma okrem toho, v záujme zabezpečenia kvality svojich výrobkov, uplatňuje v závislosti od svojich referencií vo Francúzsku, požiadavky normy ISO 22 000 alebo or alebo SVP (Správna Výrobná Prax).

Prečo je TOTUM Intégral naša preferovaná voľba?

TOTUM Integral,
neprekonateľné množstvo účinných látok

Tento celok ponúka kombináciu aktívnych zložiek, ktoré spolupracujú v harmónii, aby vytvorili iný alebo doplnkový účinok, v porovnaní s účinkom, ktorý má každá zo svojich zložiek samostatne.

TOTUM Integral,
pre aktívnu synergiu, ktorá je jemná, hlboko zakorenená a dlhotrvajúca
Dokopy sú zložky rastlín účinnejšie, ako keby boli brané samostatne. Je to aktívna synergia vyplývajúca z kombinácie zložiek rastliny, ktorá poskytuje jemný, hlboko zakorenený a dlhotrvajúci účinok. Ako lekár a filozof, Avicenna povedal, „Celok je väčší ako súčet jeho častí.“.
TOTUM Integral,
menej opakujúcich sa vedľajších účinkov, väčšinou menej významných
Totum málokedy vyvoláva vedľajšie účinky. Môžu sa vyskytnúť v niektorých prípadoch, ak sú rastliny kombinované s alopatiou alebo ak nie je dodržaná odporúčaná dávka. Vďaka viacnásobnej prítomnosti doplňujúcich účinných látok a kombinovaným účinkom iných zložiek, je Totum účinný v nižších dávkach, a je menej toxický ako akákoľvek jednotlivá účinná zložka, čím sa znižuje riziko vedľajších účinkov.
TOTUM Integral,
séria interakcií vedúcich k dvojitej sile
Vlastnosti Totumu sú výsledkom interakcií a vzťahov medzi rastlinnými zložkami, ale tiež závisia od spôsobu interakcie produktu s prijímajúcim organizmom, pričom sa berie do úvahy jeho úplné zloženie a špecifická reakcia. Totum má regulačný účinok na telo a pomáha nám udržiavať rovnovážny stav (synonymom dobrého zdravia), okrem účinku, ktorý spôsobuje na špecifické príznaky.

Nadradenosť Totumu, ktorú uznávajú všetci odborníci na rastliny, bola dokázaná vedeckými pokusmi (pozri odkazy na literatúru 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, ďalej). Súčasné vedecké poznatky a nové „omics“ technológie, ktoré nás postupne učia viac o tom, ako rastliny fungujú ako celok, nám poskytujú nepopierateľný dôkaz o bezkonkurenčnom bohatstve Totumu a výhodách, ktoré ponúka.

Pretože sú presvedčení, že príroda má mimoriadnu terapeutickú múdrosť, vedci z Arkopharma Laboratories vyvinuli TOTUM Intégral a TOTUM Extrait, dve možnosti, ktoré poskytujú prirodzené riešenie našich každodenných zdravotných ťažkostí a dávajú každému šancu žiť život naplno!

Dr. Karine Ancolio Morcq


Bibliografia:

1 - Wagner H, Ulrich-Merzenich G. Synergy research: approaching a new generation of phytopharmaceuticals. Phytomedicine 2009;16(2-3):97-110.
2 - Ulrich-Merzenich G, Panek D, Zeitler H, Wagner H, Vetter H. New perspectives for synergy research with the "omic"-technologies. Phytomedicine 2009;16(6-7):495-508.
3 - Spinella M. The importance of pharmacological synergy in psychoactive herbal medicines. Altern Med Rev 2002;7(2):130-7. 4 - Yang Y, Zhang Z, Li S, Ye X, Li X, He K. Synergy effects of herb extracts: pharmacokinetics and pharmacodynamic basis. Fitoterapia 2014;92:133-47.
5 - Ulrich-Merzenich G, Zeitler H, Jobst D, Panek D, Vetter H, Wagner H. Application of the "-Omic-" technologies in phytomedicine. Phytomedicine 2007;14(1):70-82.
6 - Ulrich-Merzenich G, Panek D, Zeitler H, Vetter H, Wagner H. Drug development from natural products: exploiting synergistic effects. Indian J Exp Biol 2010;48(3):208-19.
7 - Gilbert B, Alves LF. Synergy in plant medicines. Curr Med Chem 2003;10(1):13-20.

 


1 Drying of the passiflora
2 Requirements imposing threshold values that cannot be exceeded, for certain potentially toxic constituents, or certain standards related to contaminants.
Requirement to state the exact quantity of a given active ingredient or constituent.
4 “Omics” technologies study the complexity of living organisms considered as a whole. They can be likened to high-speed broadband techniques that enable simultaneous analysis of a large number of variables at multiple biological levels. Genomics is the name we give to studies of the genome (DNA). Transcriptomics deals with the study of genes and the way they are regulated. The analysis of proteins is called proteomics, while the study of the products of these proteins is known as metabolomics. These different approaches provide us with a vast amount of information about the way our cells and/or tissues react to exposure, both in a lab situation and in real life.