Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Podpora miestneho rozvoja

Supporting Local Development - Arkopharma

Otváranie sa do regiónu, partnerstvá s organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami a dobré občianstvo s ohľadom na komunitu, sú dôležitými aspektmi miestnej integrácie. V Arkopharme je táto miestna integrácia sprostredkovaná aktívnou podporou miestnych charitatívnych organizácií pre skutočné, občianske akcie.

Konajúc v úcte k Solidarsport-u

Odovzdávanie správ a budovanie vzťahov, vytváranie kódov pre život a spoločné konanie - to sú ciele SOLIDARSPORT-u, charity z Nice, s akčným programom založeným na rešpekte.

Acting in Favor of Respect with Solidarsport

Charita organizuje občianske dni na miestnej úrovni, spája deti zo škôl a niekedy aj deti so zdravotným postihnutím; dať najmladším členom spoločnosti šancu zamyslieť sa nad tým, čo znamená rešpekt, či už je to rešpektovanie ostatných, seba samých, pravidiel, životného prostredia, vaše slovo, záväzok, povinnosti občanov, alebo jednoducho, život.

Pretože rešpekt je tiež súčasťou základných hodnôt spoločnosti (odvaha, rešpekt, kreativita, ľudskosť a dokonalosť), je Arkopharma hrdá na to, že je partnerom tejto charity a pomáha rozvíjať mladú, zodpovednú generáciu zameranú na občanov. V roku 2016 sa zorganizovalo 17 dní, do ktorých bolo zapojených 31 zariadení a 4 900 účastníkov (žiakov, učiteľov a niekedy aj rodičov). 

 Pre viac informácií: www.solidarsport.free.fr

Podpora činnosti nadácie Lenval

Supporting the Action of the Lenval Foundation

Nadácia Lenval pre deti bola zaregistrovaná ako charitatívna organizácia v roku 1893. Má vyše 20 pracovísk v Alpes-Maritimes, v detskej nemocnici, sociálnych a zdravotníckych strediskách a školiace stredisko pre rané detstvo.

Prínosom je veľmi dobrá miestna integrácia, a preto sa spoločnosti Arkopharma javilo ako prirodzená voľba, požičať jej meno pre niektoré charitatívne akcie organizované pre nadáciu Lenval.

Napríklad organizovanie charitatívnych koncertov umožňuje Nadácii Lenval zbierať prostriedky potrebné na nákup nového vybavenia pre rôzne oddelenia nemocnice, financovať hry pre detské domovy a prispievať k mnohým ďalším užitočným akciám.

Podpora ľudskej veci, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, sa ukázala ako jasná povinnosť pre spoločnosť Arkopharma.

 Pre viac informácií: www.lenval.org