Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Podpísanie Globálnej dohody OSN

Signing up to the United Nations Global Compact - Arkopharma

V súlade s našou filozofiou spoločnosť Arkopharma plánuje naše poslanie ako farmaceutické laboratórium, pričom plne rešpektuje prírodu a základné etické princípy. Ponúka zákazníkom produkty, ktoré sú navrhnuté, vyrobené a predané v súlade s predpismi a normami (kvalita, bezpečnosť a životné prostredie) a trvalo udržateľný rozvoj.

Prečo sa zaviazať ku globálnej dohode OSN?

Firmy zohrávajú zásadnú úlohu pri budovaní udržateľných spoločností. Ich zainteresované strany (zamestnanci, obchodní partneri, štáty, mimovládne organizácie, atď.) ich stále častejšie žiadajú, aby preukázali zodpovednosť: investori a objednávatelia požadujú záruky týkajúce sa záväzku dodávateľov a zákazníkov v oblasti SZP.

Záväzok organizácií určuje ich dlhovekosť, prijateľnosť a ekonomickú životaschopnosť. Preskúmanie procesov a stratégií integráciou zásad sociálnej zodpovednosti podnikov, umožňuje spoločnostiam identifikovať a znižovať riziká, prilákať najlepšie talenty a tiež podporovať inovácie, efektívnosť, tvorbu, spoločnú hodnotu a vyznamenanie.

Z dlhodobého hľadiska, nám tvorba nových zodpovedných ponúk a zmena obchodného modelu spoločnosti umožňujú vstup na nové trhy.

Globálna dohoda OSN je základnou iniciatívou pre záväzky spoločností a žiada ich, aby predložili plán na neustále zlepšovanie svojich postupov.

Arkopharma podporuje Globálnu dohodu

Arkopharma supports the Global Compact

Rok 2013 sa niesol v znamení Arkopharma Laboratories, ktoré sa zaviazalo k Globálnej dohode OSN.

Arkopharma sa zaviazala Globálnej dohode OSN s tým, že bude podporovať desať princípov založených na ľudských právach, medzinárodných pracovných zákonoch, ochrane životného prostredia a boji proti korupcii, zlepšovať ich v našej oblasti vplyvu a integrovať ich do našej stratégie.

Tento záväzok pokračuje a stáva sa realitou:

  • V roku 2015, bola spoločnosti Arkopharma udelená cena za najlepšiu COP (Communication on Progress) v roku 2014 za kategóriu MSP (malé a stredné podniky). Predložené dokumenty, vybrané na základe ich presnosti a rôznych kvantitatívnych ukazovateľov, odrážali prínos každého oddelenia laboratórií v prístupe spoločnosti Arkopharma k SZP1.

Po získaní ocenenia SZP na odborovej a regionálnej úrovni v roku 2014, toto ocenenie opäť potvrdzuje skutočné zapojenie všetkých zamestnancov Arkopharmy do implementácie trvalo udržateľnej politiky SZP.

  • V júni 2016, sa Arkopharma ako bývalý víťaz zúčastnil v porote ročných trofejí za najlepšiu komunikáciu.

 Ak si chcete prečítať COP Arkopharmy, prejdite na  UN Global Compact.

 

 


1  Zodpovednosť organizácie vzhľadom na vplyvy jej rozhodnutí a podnikania na spoločnosť a životné prostredie. Transparentné a etické správanie, ktoré prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, zohľadňuje očakávania zainteresovaných strán a dodržiava príslušné právne predpisy, je neoddeliteľnou súčasťou organizácie a je implementované do jej vzťahov.