Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Ochrana vodných zdrojov

Protecting Water Resources - Arkopharma

Arkopharma Laboratories podporuje používanie surovín s pozitívnym dopadom, hodnotí suroviny s negatívnym profilom a uprednostňuje tie, ktoré sú obnoviteľné alebo na rastlinnej báze, pričom rešpektuje biodiverzitu. Voda je na vrchole zoznamu zdrojov, ktoré sa majú chrániť, a Arkopharma Laboratories sa snaží riadiť jej využívanie počas celého výrobného cyklu.

Zodpovedné vodné hospodárstvo

Prvá fáza prístupu v oblasti SZP spočíva v porozumení podstaty a hlavných výziev, ktorým treba čeliť, a identifikácie tých, ktoré sú pre spoločnosť relevantné - s prihliadnutím na oblasť podnikania, veľkosť a umiestnenie. Medzi rôznymi výzvami trvalo udržateľného rozvoja, je prístup k vode jedným z najdôležitejších, pretože zdroj je nevyhnutnýl.

Zatiaľ čo množstvo čerstvej vody, dostupnej na Zemi, zostáva stále, globálna populácia a dopyt po vode neustále rastie. Preto je naliehavé, aby sme chránili tento zdroj, ktorý je nevyhnutný pre život na Zemi.

Postupné zahrnutie environmentálnej zodpovednosti do našej stratégie a do všetkých činností spoločnosti, bude spĺňať očakávania našich zúčastnených strán, bude stimulovať inovácie, a teda zlepšovať našu konkurencieschopnosť a celkový výkon.

Tým, že Arkopharma Laboratories prispieva k výzvam trvalo udržateľného rozvoja, preberá svoj podiel zodpovednosti, v súlade s verejnou politikou a spolupracuje s aktérmi regionálneho hospodárskeho rozvoja.

Arkopharma sa zaviazala chrániť vodné zdroje

Veľká časť vody spotrebovanej v závode Carros sa používa na čistenie výrobných zariadení a baliacich liniek podľa veľmi prísnych hygienických noriem.

S týmto vedomím spoločnosť Arkopharma Laboratories už niekoľko rokov uplatňuje program na ochranu vody, ktorý nám umožňuje výrazne znížiť našu celkovú spotrebu vody a zvýšiť našu ekologickú výkonnosť.

Thumbnail

Súčasne, rovnako ako pri všetkých priemyselných prevádzkach, procesy (čistenie, verejné služby, atď.) vytvárajú tekutý odpad, ktorý nie je prijateľný z regulačného ani technického hľadiska, taký ako je, pretože sa vyskytuje pri vstupe do systému čistenia odpadových vôd.

Organizačné opatrenia a technický rozvoj spoločnosti Arkopharma vyústili do podstatného zníženia kontaminácie, ktoré produkujú výrobné miesta. V rokoch 2012 až 2015 sa koncentrácie organických látok znížili o 10 až 15%.