Cranberola®

Opnieuw een urinair comfort hebben

Arkoclub®

Ik wil op de hoogte gebracht worden

Het Arkototum®

Het ARKOTOTUM®, de kracht van de natuur

Actualiteit

Arkopharma, brevet déposé 2017

Arkopharma dient een patentaanvraag in naar aanleiding van de ontwikkeling van een innovatieve analytische methode waardoor het ondermeer mogelijk is om op een betrouwbare manier het genotoxisch potentieel te evalueren van bereidingen op basis van planten die vrije flavonolen bevatten. De patentaanvraag werd geregistreerd onder het nummer 661745 en werd op 30 november 2016 ingediend, naar aanleiding van een vooruitstrevend onderzoek dat uitgevoerd werd door een team dat voor R&D werkt bij de Laboratoria Arkopharma.

Deze wetenschappelijke medewerkers hebben een heel innovatieve methode ontwikkeld om te beantwoorden aan de initiële vraag van de Franse gezondheidsoverheid, het nationaal agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - ANSM), en om het genotoxisch potentieel te evalueren van geneesmiddelen op basis van planten volgens het regelgevend kader van het in de handel brengen ervan. Deze nieuwe analytische methode maakt het in het bijzonder mogelijk om de toerekenbaarheid aan te tonen van de waarden van de vrije flavonolen (quercetine, kaemferol) in de positieve trend die waargenomen werd bij de Ames-test met een bereiding op basis van planten (totale en niet gedeeltelijke bijdrage van de vrije flavonolen).

Ze wordt nu bij Arkopharma gebruikt om op een betrouwbare manier het genotoxisch potentieel te evalueren van bereidingen op basis van planten die vrije flavonolen bevatten en te garanderen dat deze bereidingen op basis van planten geen enkel genotoxisch aspect vertonen voor de consument.

De ontwikkeling van deze methode en deze patentaanvraag bewijzen hier nog eens de deskundigheid van de Laboratoria Arkopharma en hun teams, evenals hun wil om producten aan te bieden die van alle garanties genieten die een farmaceutisch laboratorium kan leveren op het vlak van kwaliteit en veiligheid van de producten.

Arkopharma, acteurs majeurs de la santé 2017

Dinsdag 30 mei is de eerste vergadering/ het eerste debat gehouden van de Club Santé Nice-Matin. Deze regionale reflectiegroep, gelanceerd door de dagelijkse Nice-Matin, is een uniek initiatief in Frankrijk.

Hij heeft als doel om de belangrijkste regionale, privé- en publieke acteurs te verenigen om na te denken over de “gezondheidsproblematiek die in onze regio heerst en over de te overwegen oplossingen”, zoals de redactiedirecteur, Denis Carreaux, uitlegt.

Rond de tafel zitten een twintigtal leden, en niet de kleinste: Charles Guépratte, Algemeen Directeur van het CHU te Nice, Yvan Donion, Territoriaal Adjunct afgevaardigde van het regionaal gezondheidsagentschap PACA, Jérémie SECHER, Directeur van het Hôpital d’Antibes, Professor Alain Pesce van het Centre Hospitalier Princesse Grasse de Monaco, Pascal Lamaury, Algemeen Secretaris van de Liga tegen Kanker en nog vele andere…

Het thema van deze eerste vergadering: “De ouderdom”. De gelegenheid voor Jacques Chevallet om het belang van de natuurlijke geneeskunde bij de behandeling van de ouderdom te benadrukken “in een dimensie van preventie en ook in een graduele aanpak van de gezondheid door de geneesmiddeleniatrogenie te trachten te verminderen, zoals bij slaapstoornissen bijvoorbeeld”.

Travel with us into the heart of Arkopharma Laboratories