Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche
Thumbnail

Arkoroyal®

Label Verantwoordelijke Bijenteelt

De filosofie van de natuurlijkheid, het respect van de essentiële ethische principes en het voortdurend streven naar de beste kwaliteit voor onze producten. Dit zijn de belangrijkste bezorgdheden van de Arkopharma laboratoria: dit vertaalt zich in de Arkoroyal® producten door de ontwikkeling van het 1e Label Verantwoordelijke Bijenteelt.

Arkoroyal® ontwikkelt het eerste Label Verantwoordelijke Bijenteelt!

Arkoroyal® ontwikkelt het eerste Label Verantwoordelijke Bijenteelt voor haar koninginnenbrij, gecertifieerd en gecontroleerd door een onafhankelijke, erkende instelling waardoor een Koninginnenbrij gegarandeerd wordt:

Lauréat Trophée RSE du LEEM
 • Van Premium Kwaliteit: de zuiverheid wordt bewaard
 • Zonder gebruik van synthetische chemische producten in de productiesites
 • Systematisch gecontroleerd om de afwezigheid van pesticiden en antibiotica te voorkomen
 • Afkomstig uit een gezonde omgeving dankzij een regelmatige controle van de lucht, de grond en het water rond de bijenkorven
 • Betere levensomstandigheden garanderen voor plaatselijke imkers

Het Label Verantwoordelijke Bijenteelt

Het vertegenwoordigt een unieke en exclusieve samenwerking voor zijn eigen productieketen van koninginnenbrij en wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, erkende instelling.

Het getuigt van de toepassing van aanvullende eisen aan het referentiesysteem van de internationale norm voor koninginnenbrij en aan het referentiesysteem voor Biologische Landbouw.

3 HOOFDPIJLERS

Label apiculture responsable

KWALITEIT

Dosis van albumine: 2,5 %
Superieure traceerbaarheid
De garantie van een koninginnenbrij waar de zuiverheid wordt bewaard, dankzij de afwezigheid van synthetische chemische producten en de invoering van systematische controles om pesticiden en antibiotica te voorkomen.

ECOSYSTEEM

Deelname aan de bescherming van 150 km2 zones waar bijen hun honing verzamelen, door chemische en elektromagnetische verontreiniging te voorkomen dankzij een kwaliteitscontrole van de lucht, het water en de bodem. De bescherming van een veestapel van niet minder dan 100 miljoen bijen garanderen door gezonde gekweekte en een opvolging van het sterftecijfer.

MENSEN

Het werk van de plaatselijke imkers en hun 3 440 bijenkorven garanderen en beschermen dankzij een ethisch handvest.

 

KWALITEIT

Dosis van albumine: 2,5 %
Superieure traceerbaarheid
De garantie van een koninginnenbrij waar de zuiverheid wordt bewaard, dankzij de afwezigheid van synthetische chemische producten en de invoering van systematische controles om pesticiden en antibiotica te voorkomen.

3 HOOFDPIJLERS

Label apiculture responsable

MENSEN

Het werk van de plaatselijke imkers en hun 3 440 bijenkorven garanderen en beschermen dankzij een ethisch handvest.

ECOSYSTEEM

Deelname aan de bescherming van 150 km2 zones waar bijen hun honing verzamelen, door chemische en elektromagnetische verontreiniging te voorkomen dankzij een kwaliteitscontrole van de lucht, het water en de bodem. De bescherming van een veestapel van niet minder dan 100 miljoen bijen garanderen door gezonde gekweekte en een opvolging van het sterftecijfer.

Het eerste Label Verantwoordelijke Bijenteelt getuigt van de toepassing van aanvullende eisen aan het referentiesysteem van de internationale norm voor koninginnenbrij en aan het referentiesysteem voor Biologische Landbouw ten opzichte van de onderstaande onderwerpen:

Pour une qualité premium

Koninginnenbrij met een bewaarde zuiverheid

 • Systematische controle op de koninginnenbrij om de afwezigheid van de volgende elementen na te gaan:
  • Meer dan 220 resten van pesticiden (chlooramfenicol, nitrofuraan…).
  • Meer dan 60 resten van antibiotica.
 • Dosis van apalbumine: 2,5 %
 • Standaardisatie in 10-HDA: 1,4 %
 • Zonder gebruik van synthetische chemische producten;
 • Selectie van productiesites met een kwaliteitscontrole op de lucht, het water en de bodem;
 • Selectie van de imkers met gezonde teeltpraktijken met een strikte controle op de voedselvoorraden van de bijen in de winter en hun natuurlijk of zelfs biologisch voedsel (stuifmeel, nectar, honing);
 • Nieuwe traceerbaarheid, superieur aan de hoogste eisen (HACCP) op de oogst- en productieketen.
Thumbnail

Verantwoordelijkheid van de imkers

 • Opvolging van het sterftecijfer van de bijen (alarmdrempel, 10 %) en engagement om tegen zijn ondergang te strijden.
 • Afwezigheid van synthetische chemische producten in productiesites door de imkers, zelfs voor persoonlijk gebruikt (onderhoud van de bijenkorven, moestuin…).
 • Invoering van maatregelen door de imkers om huishoudelijke verontreiniging te voorkomen die afbreuk kunnen doen op het milieu (plastiek, aluminium…).

Gezonde omgeving rond de bijenkorven

 • Controle van de omgeving rond de bijenkorven in een straal van 20 km
 • Geen risicovolle industriële activiteiten of autosnelwegen vlakbij de zones waar bijen honing verzamelen.
 • Geen stedelijke of industriële gebieden (verbrandingsinstallatie, gieterij, metaalfabriek, chemische fabriek, kerncentrale) en drukke verkeerswegen rond de productiesites.
 • Beperkte aanwezigheid van zendmasten, hoogspanningsleidingen en bronnen van elektromagnetische verontreiniging rond de productielocaties, die het gedrag van de bijen zou kunnen verstoren.
 • Jaarlijkse analyse van de lucht- en waterkwaliteit.
 • Driejaarlijkse analyse van de bodemkwaliteit.
 • Aanwezigheid van gematigde landbouwgebieden rond de bijenkorven.
Thumbnail

Begeleiding van de imkers

 • Ethisch engagement op de volledige productieketen: goede werkomstandigheden, juiste retributie, duurzame begeleiding etc.
 • Bewustmaking van de imkers ten opzichte van sociale en milieuvriendelijke probleemstellingen door opleidingen.
 • Acties uitgevoerd op het niveau van landbouwbedrijven om een efficiënte en duurzame economische ontwikkeling te bevoorrechten (bv. steun voor onderzoek ter bestrijding van de verdwijning van bijen, voorzieningen etc.).
 • Steun aan de imkers: wekelijkse leveringen van fruit en groenten en jaarlijks gezondheidstoezicht.
Thumbnail

 


[1] ISO 12824.

[2] Uniquement pour les produits 1500mg, pot 40g, sirop fortifiant.