Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

De voorkeur geven aan het integrale ARKOTOTUM®

HET ARKOTOTUM® Integraal en het ARKOTOTUM® Extract zorgen ervoor dat de fytotherapie in al haar kracht en doeltreffendheid kan gebruikt worden

In overeenstemming met hun missie, hebben de Laboratoria Arkopharma twee aanvullende natuurlijke benaderingen ontwikkeld die het mogelijk maken om de fysiologie van het levend wezen, met zijn fundamentele noties van globaliteit, dynamiek en onderlinge relaties te integreren in het gebruik van geneeskrachtige planten: het Integrale Arkototum® en het Extract Arkototum®.

Deze oplossingen worden nu gebruikt in de producten van de Groep want ze zijn doeltreffender, hebben meer respect voor het lichaam en worden beter verdragen. Het Integrale Arkototum® en het Arkototum® Extract maken het mogelijk om de fytotherapie in al haar mogelijkheden en haar doeltreffendheid te gebruiken.

DEFINITIE VAN HET TOTUM  |  DE ARKOTOTUM® INTEGRAL VERKRIJGEN  |  ARKOTOTUM®: 2 BENADERINGEN  |  VAN VOORDELEN VAN ARKOTOTUM® INTEGRAL

Wat is het totum ?

Een plant is samengesteld uit honderden verschillende bestanddelen die elk een rol spelen. De actuele wetenschappelijke kennis levert de bewijzen dat, als de bestanddelen van de plant samen worden ingenomen, ze doeltreffender zijn dan wanneer ze afzonderlijk worden genomen. Dit specifiek werkingsmechanisme, waarbij meerdere bestanddelen van de plant gelijktijdig werken, wordt synergetische werking genoemd.

Zo vormt voor Arkopharma “het Totum een complex en coherent mengsel van een meerderheid of van de integraliteit van de bestanddelen van de plant die synergetisch werken om te leiden tot een andere of aanvullende werking in vergelijking met de werking die verkregen wordt met elk van de bestanddelen afzonderlijk”.

Hoe wordt het integrale arkototum® verkregen ?

Bij Arkopharma worden alle planten minutieus gekozen naargelang de gezochte eigenschappen en worden ze geïdentificeerd naargelang hun rijkdom aan werkzame bestanddelen.

Van zodra de goede plant gekozen is, gebeurt de oogst bij een perfecte rijpheid om de levenscyclus van de plant te respecteren. Hierna volgt een droogproces1 dat mechanisch wordt toegepast (één uur na de oogst) om het volledige gehalte en de variëteit van de natuurlijke bestanddelen te bewaren.

Als al deze stappen uitgevoerd zijn, gaat Arkopharma verder tot het vriesdrogen waardoor de integriteit en de integraliteit van de bestanddelen van de plant gerespecteerd worden. Bij het proces van Vriesdrogen (koud malen) blijven immers alle bestanddelen van de plant behouden en de granulometrie van het poeder zorgt voor een vrijstelling van de bestanddelen die gelijkaardig is aan deze die verkregen wordt bij extracten.

 

Bij Arkopharma wordt alles aangewend om de plant zo weinig mogelijk om te vormen en de integraliteit van deze natuurlijke fytochemische bestanddelen te behouden.

ARKOTOTUM® : 2 aanvullende benaderingen

HET INTEGRALE ARKOTOTUM® 

dit wil zeggen het gevriesdroogde totaalpoeder van de plant, heeft het voordeel dat het overeenstemt met de meest benaderende toestand van de plant.

Het vereist een nauwkeurige selectie van de planten om te beantwoorden aan de verschillende farmacopeeën, evenals een opvolging van de oogst (het weer, de grond, de periode).

Het is ook nodig om de microbiële contaminatie en mogelijk toxische bestanddelen te beheersen via drastische selecties en strikte controles.

Niettemin, omwille van bepaalde reglementaire2 en/of kwaliteitseisen3kan het gebruik van het Integrale Arkototum® onmogelijk worden. Daarom stellen de Laboratoria Arkopharma het Extract Arkototum® voor in bepaalde referenties

HET EXTRACT ARKOTOTUM®

Het Extract Arkototum® bevat de grote meerderheid van bestanddelen van het fytochemisch spectrum van de plant.

Het vereist een ietwat minder hoge eis voor de bevoorrading dan het Integrale Arkototum®, want het productieproces zorgt voor het verkrijgen van een vereiste concentratie via de toevoeging van hulpstoffen of door het mengen van verschillende partijen extracten.

Daarentegen maakt het Extract Arkototum® het mogelijk :

  • om een nauwkeurig gehalte van een bepaald werkzaam bestanddeel of van een familie van werkzame bestanddelen te leveren ;
  • om gemakkelijk te voldoen aan de reglementering van nauwkeurige gehaltes aan bepaalde substanties (werkzame bestanddelen, contaminanten, toxische bestanddelen) ;
  • om de stabiliteit van bepaalde gevoelige bestanddelen te verbeteren.

De Laboratoria Arkopharma willen altijd zo dicht mogelijk tegen de natuur staan en geven, telkens het mogelijk is, de voorkeur aan het Integrale Arkototum®. Deze benadering behoudt de integriteit en de integraliteit van de bestanddelen van de plant om te leiden tot een optimale synergetische werking. Als dit niet mogelijk is, moet u een Extract Arkototum® eisen.

Om de kwaliteit van zijn producten te garanderen, past Arkopharma volgens de referenties in Frankrijk, de eisen van de ISO 22 000 norm of GMP (Goed fabricatiepraktijken) toe.

Waarom de voorkeur geven aan het integrale arkototum® ? 

Het INTEGRALE Arkototum®,
een rijkdom aan ongeëvenaarde werkzame bestanddelen

het Totum biedt een geheel van werkzame bestanddelen die in harmonie werken om te leiden tot een ander of aanvullend effect ten opzichte van deze bestanddelen afzonderlijk.

Het INTEGRALE Arkototum®,
een synergetische, zachte, diepgaande en duurzame werking
Als de bestanddelen van de plant samen ingenomen worden, zullen ze doeltreffender zijn dan wanneer ze afzonderlijk ingenomen worden. En het is deze synergetische werking van het geheel van bestanddelen van de plant die zorgt voor een zachte, diepgaande en duurzame werking. Zoals vermeld door Ibn Sïna, arts-filosoof, “Het geheel is groter dan de som van de delen
Het INTEGRALE Arkototum®,
minder voorkomende en minder ernstige bijwerkingen
De bijwerkingen te wijten aan het Totum zijn gewoonlijk zeldzaam. Ze kunnen optreden als de planten geassocieerd worden met allopathie of als de aanbevolen dosis niet gerespecteerd wordt. Dankzij de veelzijdigheid van de aanvullende werkzame bestanddelen en dankzij de gecombineerde werkingen van de andere bestanddelen van het Totum die de biologische beschikbaarheid van de werkzame bestanddelen verhogen en de toxiciteit verminderen, is het Totum doeltreffender bij lagere doses en minder toxisch dan een geïsoleerd werkzaam bestanddeel, waardoor de bijwerkingen minder zijn en deze die specifiek optreden bij hogere doses, vermeden worden.
Het INTEGRALE Arkototum®,
onderlinge relaties die de werking ervan verdubbelen
De eigenschappen van het Totum veroorzaken interacties en relaties die tussen alle bestanddelen van de plant bestaan, maar die ook afhangen van de onderlinge relaties met het lichaam dat ze krijgt. Het Totum, in zijn volledige functionaliteit en zijn specifieke reactiviteit, zorgt voor een regelende werking en het behoud van een evenwichtstoestand (gezondheidstoestand) naast de symptomatische werking.

De superioriteit van het Totum, die in feite door alle plantenspecialisten erkend wordt, werd geverifieerd door wetenschappelijke experimenten (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). De actuele wetenschappelijke kennis en de nieuwe “-omica”-technologieën4 die ons geleidelijk aan leren hoe de plant werkt in haar globaliteit, leveren ons onweerlegbare bewijzen van de ongeëvenaarde rijkdom van het Totum en van de pertinentie van het gebruik ervan.

De onderzoekers van de Laboratoria Arkopharma, overtuigd van het feit dat de Natuur een buitengewone therapeutisch intelligentie bezit, hebben het Integrale Arkototum® en het Extract Arkototum® ontwikkeld, twee benaderingen die natuurlijke oplossingen bieden voor dagelijkse kwaaltjes en zo iedereen de mogelijkheid geven om volop van zijn leven te genieten !

Dr Karine Ancolio Morcq


Bibliografie :

1 - Wagner H, Ulrich-Merzenich G. Synergy research: approaching a new generation of phytopharmaceuticals. Phytomedicine 2009;16(2-3):97-110.
2 - Ulrich-Merzenich G, Panek D, Zeitler H, Wagner H, Vetter H. New perspectives for synergy research with the "omic"-technologies. Phytomedicine 2009;16(6-7):495-508.
3 - Spinella M. The importance of pharmacological synergy in psychoactive herbal medicines. Altern Med Rev 2002;7(2):130-7. 4 - Yang Y, Zhang Z, Li S, Ye X, Li X, He K. Synergy effects of herb extracts: pharmacokinetics and pharmacodynamic basis. Fitoterapia 2014;92:133-47.
5 - Ulrich-Merzenich G, Zeitler H, Jobst D, Panek D, Vetter H, Wagner H. Application of the "-Omic-" technologies in phytomedicine. Phytomedicine 2007;14(1):70-82.
6 - Ulrich-Merzenich G, Panek D, Zeitler H, Vetter H, Wagner H. Drug development from natural products: exploiting synergistic effects. Indian J Exp Biol 2010;48(3):208-19.
7 - Gilbert B, Alves LF. Synergy in plant medicines. Curr Med Chem 2003;10(1):13-20.

 


1 Droogproces van de passiebloem
2 Eisen die niet te overschrijden drempelwaarden opleggen voor bepaalde mogelijk toxische bestanddelen of bepaalde normen op het vlak van contaminanten.
Eisen waarbij een nauwkeurig gehalte van het werkzaam bestanddeel in een bepaald bestanddeel moet worden afgeleverd.
4 De “omica”-technologieën maken het mogelijk om de complexiteit van het levend wezen in zijn geheel te begrijpen. Ze worden gekenmerkt als technieken met een hoog debiet die een gelijktijdige analyse mogelijk maken van een groot aantal variabelen op meerdere biologische niveaus. Als we ons interesseren in het genoom (DNA), gaat het om genomica. Als we ons interesseren in de expressie van de genen en de regeling ervan, spreken we over transcriptomica. Als we ons interesseren in de analyse van eiwitten, gaat het om proteomica en als we ons interesseren in het product van deze eiwitten, bevinden we ons in de metabolomica. Deze benaderingen maken het mogelijk om zeer veel informatie te verkrijgen over de cel- en/of weefselrespons op een in vitro of in vivo blootstelling.


Bibliographie :

1 - Wagner H, Ulrich-Merzenich G. Synergy research: approaching a new generation of phytopharmaceuticals. Phytomedicine 2009;16(2-3):97-110.
2 - Ulrich-Merzenich G, Panek D, Zeitler H, Wagner H, Vetter H. New perspectives for synergy research with the "omic"-technologies. Phytomedicine 2009;16(6-7):495-508.
3 - Spinella M. The importance of pharmacological synergy in psychoactive herbal medicines. Altern Med Rev 2002;7(2):130-7. 4 - Yang Y, Zhang Z, Li S, Ye X, Li X, He K. Synergy effects of herb extracts: pharmacokinetics and pharmacodynamic basis. Fitoterapia 2014;92:133-47.
5 - Ulrich-Merzenich G, Zeitler H, Jobst D, Panek D, Vetter H, Wagner H. Application of the "-Omic-" technologies in phytomedicine. Phytomedicine 2007;14(1):70-82.
6 - Ulrich-Merzenich G, Panek D, Zeitler H, Vetter H, Wagner H. Drug development from natural products: exploiting synergistic effects. Indian J Exp Biol 2010;48(3):208-19.
7 - Gilbert B, Alves LF. Synergy in plant medicines. Curr Med Chem 2003;10(1):13-20.

 


1 Séchage de la passiflore
2 Exigences imposant des valeurs seuils à ne pas dépasser en certains constituants potentiellement toxiques ou certaines normes en matière de contaminants.
Exigences nécessitant de délivrer une teneur précise en un actif, constituant donné.
4 Les technologies omiques permettent d’appréhender la complexité du vivant dans son ensemble. Elles sont caractérisées comme des techniques à haut débit permettant une analyse simultanée d’un grand nombre de variables à des niveaux biologiques multiples. Lorsqu’on s’intéresse au génome (ADN) il s’agit de génomique. Lorsqu’on s’intéresse à l’expression des gènes et leur régulation, on parle de transcriptomique. Si on s’intéresse à l’analyse des protéines, il s’agit de protéomique et si on s’intéresse au produit de ces protéines, on est dans la métabolomique. Ces approches permettent d’obtenir de très nombreuses informations sur la réponse cellulaire et /ou tissulaire à une exposition in vitro ou in vivo.