Arko Essentiel ZUIVERENDE SPRAY

Samengesteld uit een mengeling van Essentiële Oliën 100 % zuiver en natuurlijk Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd (EOBBG) van Eucalyptus radiata, Rozemarijn, Pepermunt, Lavendel en Chinakaneel die bekend zijn om hun zuiverende eigenschappen, bevordert Arko Essentiel Zuiverende Spray het ademhalingswelzijn.

Code CNK: 2816-023

Verstuif Arko Essentiel Zuiverende Spray in de lucht, in de nabijheid van het hoofdkussen of op een zakdoek.

Niet inslikken. Buiten bereik van kinderen houden. Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Uit de buurt houden van vlammen / warme oppervlakken. Niet roken. Het recipiënt hermetisch gesloten houden. Niet aanbrengen op de huid. Kan huidallergie
en huidirritatie veroorzaken. Bij contact met de huid: de huid overvloedig wassen met water en zeep. Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen en hem deze verpakking tonen. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of bij vrouwen
die borstvoeding geven, noch bij kinderen jonger dan 3 jaar, bij patiënten met epilepsie, bij astmapatiënten, bij allergische personen of bij personen met antecedenten van stuipen. Schadelijk voor in het water levende organismen,
kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Bevat alfa-pineen,
cineol, d-Limoneen, citral, geraniol, farnesol en cinnamaldehyde: kunnen een allergische reactie veroorzaken.

Verstuif Arko Essentiel Zuiverende Spray in de lucht, in de nabijheid van het hoofdkussen of op een zakdoek.

Niet inslikken. Buiten bereik van kinderen houden. Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Uit de buurt houden van vlammen / warme oppervlakken. Niet roken. Het recipiënt hermetisch gesloten houden. Niet aanbrengen op de huid. Kan huidallergie
en huidirritatie veroorzaken. Bij contact met de huid: de huid overvloedig wassen met water en zeep. Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen en hem deze verpakking tonen. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of bij vrouwen
die borstvoeding geven, noch bij kinderen jonger dan 3 jaar, bij patiënten met epilepsie, bij astmapatiënten, bij allergische personen of bij personen met antecedenten van stuipen. Schadelijk voor in het water levende organismen,
kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Bevat alfa-pineen,
cineol, d-Limoneen, citral, geraniol, farnesol en cinnamaldehyde: kunnen een allergische reactie veroorzaken.