Arko Essentiel Mengsel voor verspreiding Zuiverend

Mengsel voor verspreiding.

Code CNK: 3012-465

8 tot 10 druppels in een verspreider brengen. 15 tot 20 minuten per uur verspreiden, 3 tot 4 maal per dag.

Ontvlambaar. Niet gebruiken zonder medisch advies bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, bij kinderen jonger dan 3 jaar en bij epileptici, allergische personen, astmapatiënten of patiënten met antecedenten van stuipen. Schadelijk bij inademen, kan de longen aantasten. Niet doen braken als het product wordt ingeslikt. Onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. Contact met de huid vermijden want dit kan een gevoeligheid veroorzaken. Contact met de ogen vermijden. Bij toevallig contact met de ogen, de ogen verzachten met een vette plantaardige olie en de ogen voorzichtig en lang reinigen met koud water en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

8 tot 10 druppels in een verspreider brengen. 15 tot 20 minuten per uur verspreiden, 3 tot 4 maal per dag.

Ontvlambaar. Niet gebruiken zonder medisch advies bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, bij kinderen jonger dan 3 jaar en bij epileptici, allergische personen, astmapatiënten of patiënten met antecedenten van stuipen. Schadelijk bij inademen, kan de longen aantasten. Niet doen braken als het product wordt ingeslikt. Onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. Contact met de huid vermijden want dit kan een gevoeligheid veroorzaken. Contact met de ogen vermijden. Bij toevallig contact met de ogen, de ogen verzachten met een vette plantaardige olie en de ogen voorzichtig en lang reinigen met koud water en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.